Skip to content

Búcsúznak a harmadévesek

2018. június 18.
A harmadévesek jún. 23-án, szombaton 13 órakor elballagnak.
Utána még kétszer játszanak az évadban:
JÚNIUS 24., vasárnap, 19 óra, Frank Wedekind: A tavasz ébredése, r.: Keresztes Attila. A
Kolozsvári Állami Magyar Színház stúdiótermében. Helyfoglalás érkezési sorrendben.
JÚNIUS 29., péntek, 18 óra, Frank Wedekind: A tavasz ébredése, r.: Keresztes Attila. A Magyar Színházak XXX. Kisvárdai Fesztiválján, Művészetek Háza, KISVÁRDA.
Sok sikert nekik az utána következő záróvizsgákhoz!
Reklámok

Bentlakás a felvételi alatt

2018. május 31.

A felvételizők szállást igényelhetnek a BBTE bentlakásában, a Hasdeu-ban, a 4. számú épületben. Az éjszakánként 25 lejért igénybe vehető szállást azoknak tartják fenn, akik nem Kolozsváron vagy a 20 km-es körzetében élnek.

Egy kérést kell megfogalmazni román (esetleg angol) nyelven és a személyigazolvány másolatával együtt el kell küldeni a social@ubbcluj.ro e-mail címre. Illetve a kérés személyesen is benyújtható az I. C. Bratianu u. 14. sz. alatt, 8 és 16 óra között, hátul az udvarban a BBTE „Serviciul Social” irodájában. A foglalásnak több mint 3 nappal az igénybevétel előtt meg kell történnie.

A fizetésre személyesen is mód van a Hasdeuban a 4-es számú bentlakásépületnél hétköznap 7 és 15 óra között. Illetve utalni is lehet ide: Universitatea Babeș-Bolyai, str. M. Kogalniceanu, nr, 1, județul Cluj, cod fiscal 4305849, cont IBAN RO59TREZ21620F331400XXXX Trezoreria Cluj. Ennek megtörténtének bizonyítására egy másolatot az utalványból majd  oda kell adni a bentlakás gondnokának.

A végzős színisek előadásai

2018. május 25.

Harmadéves színiseink Székelyudvarhelyen játszották három előadásukat május 18-19-én, a Fókuszban a tehetség – Minifesztivál keretén belül.

Legközelebb a Galactoria fesztivál keretén belül láthatjátok öt előadásukat! Program itt.

Mindenkit szeretettel látunk!

Bréda Ferenc (1956-2018)

2018. május 16.

Déván született 1956-ban, első írásai az Ifjúmunkás című bukaresti ifjúsági lapban jelentek meg. 1975-től a kolozsvári egyetem hallgatója volt magyar-francia szakon. Egyetemi évei alatt a kolozsvári Akadémiai Könyvtár egyik állandó lakója volt, ekkor mélyült el a skolasztika és a középkori filozófia nagy szerzőinek tanulmányozásában. Mestere ebben az időszakban Beney György (Zoltán), budapesti ferencesrendi szerzetes volt. 1979-től 1984-ig a kolozsvári Napoca Universitară című egyetemi kulturális folyóirat magyar oldalainak volt az első felelős szerkesztője, és ugyanekkor a bánffyhunyadi általános iskolában tanított magyar irodalmat és nyelvtant. 1984-től 1991-ig francianyelv- és irodalomtanári állást töltött be Franciaországban, állami és felekezeti iskolákban. 1985-ben mesteri diplomát szerzett a Nantes-i Egyetemen francia és összehasonlító irodalomtörténetből.

breda

A Présence de Gabriel Marcel irodalmi-filozófiai társaságban megismerkedett Paul Ricoeurrel, Jean-Marie Lustigerrel, Franciaország hercegprímásával, Claude Aveline regényíróval, Georges Lubinnel, George Sand levelezésének kiadójával, továbbá André Comte-Sponville filozófussal és a francia művelődési élet más jeles képviselőivel. Pierre Bourdieu szociológussal, illetve a filozófiatörténész Xavier Tilliette-tel és Samuel Beckettel levelezett. 1985-től 1991-ig az Angers-i Egyetemen doktorandusz-hallgató a francia irodalomtörténet kutatási területén. 1991 és 1992 között a kolozsvári Jelenlét című kulturális folyóiratnak előbb szerkesztője, majd szerkesztőségi titkára volt. Az 1983-tól szünetelő, tekintélyes irodalmi hagyományokkal rendelkező, s az 1989-es romániai forradalom után újrainduló Gaál Gábor Irodalmi Kör alapító tagja volt 1991-től. 1992 és 1993 között a bukaresti Kriterion Könyvkiadó kolozsvári fiókjának volt a szerkesztője. A kolozsvári Bretter György Irodalmi Kör vezetőségi alapító tagja 1993-tól. 1994-től a Babeş-Bolyai Tudományegyetem Színház és Televízió Karán tanított egyetemes színháztörténetet, színházesztétikát, magyar irodalmat és retorikát. Számos könyve jelent meg magyarul, de franciául és románul is publikált, ez utóbbi két nyelvből fordított is.

2005-ben Méhes György-nagydíjban, 2010-ben Bretter György-Díjban részesült, 2017-ben a Magyar Érdemrend lovagkeresztjével, 2018-ban az Erdélyi Magyar Kortárs Kultúráért-Díjjal tüntették ki.

Bréda januárban kapta meg a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) által alapított Erdélyi Magyar Kortárs Kultúráért díjat. Életével és munkásságával, ismereteivel és nyelveivel az Erdélyben élő etnikumok és az Erdélyben előforduló kultúrák békés együttélését élesztette és táplálta.

Bréda Ferenc hosszú ideje küzdött a rákkal, betegségét méltósággal viselte. 62 évesen hunyt el.

Temetése 2018 május 19-én, szombaton délelőtt 11 órakor lesz a kolozsvári Házsongárdban, a református egyház szertartása szerint.

Utolsó tavaszi felkészítők

2018. május 2.

Május 5-én, szombaton Váta Lóránd tart felkészítő foglalkozást a színművészet szak iránt érdeklődőknek de. 10-től, illetve Visky András a teatrológia iránt fogékony diákoknak, du. 13-tól.

Rá egy hétre, május 12-én az utolsó tavaszi felkészítők rendje a következő:  de. 10-től Köllő Csongorral találkozhatnak a színi iránt érdeklődők, du. 13-tól Tompa Andrea tart színházelméleti bemutatót, “Hogyan néz(z)ünk színházi előadást?” címmel.

A színis foglalkozásokra a Maican teremben kerül sor (másképp 13-as, hátul az udvarban), a teatrológiáról szóló beszélgetések az első emeleten zajlanak majd (23-as vagy 24-es terem).

Mindenkit szeretettel várunk a Farkas (/Kogalniceanu) u. 4-es szám alá!

Díj a végzős színiseknek

2018. március 28.

Kecskeméten minden év tavaszán megrendezik a magyar nyelvű színi egyetemek fesztiválját. Idén március 20. és 24. között találkoztak a Szín-Tár-on az újvidéki, kaposvári, budapesti, marosvásárhelyi és kolozsvári színészhallgatók. Az idei, 9. kiadáson a kolozsvári harmadévesek nyerték el a fesztiválnak az MMA által felajánlott díját, két Shakespeare-előadásukkal: mindkettőt Keresztes Attila rendezte. Gratulálunk nekik!

A Játéktér díjai

2018. március 17.

Az erdélyi színházi folyóirat, a Játéktér minden év elején díjat ad az előző évben kiemelkedő teljesítményt nyújtó fiatal színházi alkotóknak és szakíróknak. Mint a január végi díjátadón kiderült, ezúttal is nálunk végzett fiatalok kapták a Játéktér 2017-re vonatkozó díjait: Ötvös Kinga színit, Sipos Krisztina és Kiss Krisztina teatrológiát végzett nálunk. Laudációikat itt lehet elolvasni.

 
Azóta az is kiderült, mely hallgatók kapnak egyéves Játéktér-előfizetést, kritikusi pályakezdésük ösztönzéseként. Ezt az elismerést egy magát megnevezni nem kívánó színházi szakember felajánlása folytán minden évben egy marosvásárhelyi és egy kolozsvári teatrológus diák kapja. Tőlünk a harmadéves Rancz Mónikára esett a választás. Első előadáskritikáját, ami megjelent a Játéktér folyóiratban, már itt is lehet olvasni. Gratulálunk és sikeres színikritikusi karriert kívánunk neki!