Skip to content

Felvételi 2018 – színművészet szak

Színművészet szak – 3 éves nappali képzés

 

  1. Első vizsgaforduló

Kizáró jellegű egyéni vizsga énekből, mozgásból, vers-, monológ- és prózamondásból. További feladat: szövegolvasás első látásra.
A jelölt repertoárja a következőket tartalmazza:
a. Legkevesebb 10 vers, melyek közül 5 kötelezően a következő listáról: Balassi Bálint: Hogy Júliára talála, így köszöne neki, Csokonai Vitéz Mihály: Szegény Zsuzsi, a táborozáskor, Petőfi Sándor: Szeptember végén, Ady Endre: Emlékezés egy nyár-éjszakára, József Attila: Mama, Radnóti Miklós: Sem emlék, sem varázslat, Salamon Ernő: Egyszerű szerelmes ének, Áprily Lajos: Március, Weöres Sándor: Vásár, Varró Dániel: Metró. További legalább 5 verset pedig a jelölt szabadon választ. Amennyiben külföldi szerzőtől választ verset, a fordító nevét is kérjük feltüntetni.
b. 2 elbeszélés, melyek közül Örkény István Jellempróba c. műve kötelező, a második pedig egy szabadon választott elbeszélés
c. 2 monológ, melyek közül egyik szabadon választott, a második a következő szövegek közül való:
1. lányoknak:
Euripidész: Médeia (ford. Rakovszky Zsuzsa) – Médeia monológja: „Kijöttem hozzátok, nehogy gőgösnek tartsatok…”
Szophoklész: Antigoné (ford. Trencsényi-Waldapfel Imre) – Antigoné monológja: „Ó sírom, nászszobám, te föld odvába vájt örök tanyám…”
W. Shakespeare: A tél meséje (Téli rege) (ford. Várady Szabolcs) – Hermione monológja: „Mivel többet nem mondhatok, csak azt, hogy tagadom a vádat…”
W. Shakespeare: Romeo és Júlia (ford. Kosztolányi Dezső) – Júlia monológja: „Isten veled. Ó, látlak-e megint?…” (4. felvonás, 3. szín)
Molière: Tartuffe (ford. Vas István) – Dorine monológja: „Meglátja majd, hogy az anyán túltett fia….” (1 felvonás, 2. jelenet)
A. P. Csehov: Sirály (ford. Makai Imre) – Nyina monológja: „Miért mondta, hogy megcsókolja a lábam nyomát?…” (4. felvonás)
Tennessee Williams: A vágy villamosa (ford. Czímer József) – Blanche monológja: „Egy fiút. Fiatal fiú volt még, én pedig egész fiatal lány…” (6. kép)
Spiró György: Csirkefej – Nő monológja: „Mért, én is, hazajövök – hozom a munkát, rajzolok, méretezek…” (5. jelenet)
2. fiúknak:
Szophoklész: Antigoné (ford. Trencsényi-Waldapfel Imre) – Kreón monológja: „Jó férfiak, nagy megrázkódtatás után…”
W. Shakespeare: Szentivánéji álom (ford. Nádasdy Ádám) – Tompor monológja: „Mikor az én végszavam jön, szóljanak és én belépek…” (4. felvonás, 1. szín)
W. Shakespeare: Hamlet, dán királyfi (ford. Arany János) – Hamlet monológja: „Lenni vagy nem lenni: az itt a kérdés…” (3. felvonás, 1. szín)
Molière: Tartuffe (ford. Vas István) – Orgon monológja: „Ahogy megláttam őt – ha úgy állna előtted…” (1. felvonás, 5. jelenet)
Molière: A fösvény (ford. Illyés Gyula) – Harpagon monológja: „Tolvaj! Tolvaj! Gyilkos! Haramia! Törvényt! Igazságot, igazságos ég!” (4. felvonás, 7. jelenet)
A. P. Csehov: Sirály (ford. Makai Imre) – Trigorin monológja: „Ugyan, mi különlegesen szép van benne?…” (2. felvonás)
E. Albee: Nem félünk a farkastól (ford. Elbert János) – George monológja: „Tizenhat éves koromban, mikor még a gimnáziumba jártam…” (2. felvonás)”
Háy János: A Gézagyerek – Géza monológja: „Megyek lefelé az utcán, papa. Megyek arra lefelé.” (1. rész, 5. jelenet)

A felvételin csak a közzétett szövegvariánsokat vesszük figyelembe.
A fentiek mellett interjú is várható általános és művészeti műveltségi témákból.
A második vizsgafordulóra való továbbjutás akkor lehetséges, ha a jelölt az első vizsgafordulón megszerezte az átmenő minősítést! A minősítéseket a jelöltek a vizsgaforduló lezárásakor kapják meg.

  1. Második vizsgaforduló:

A második vizsgaforduló két részből áll, a kapott jegy három részből tevődik össze:
a. improvizációs műhelygyakorlat – csoportos gyakorlat, melyben a jelöltek kreatív fantáziáját, mozgás- és ritmikai érzékét tesztelik. A jelöltek a vizsgára próbaruhában (szabad mozgást engedő öltözékben) jelennek meg. A vizsgán kapott jegy érettségizett jelöltek és másoddiplomás képzésre jelentkezők esetében egyaránt a végső jegy 60 százaléka.
b. egy monológ a hallgató repertoárjából (a repertoár ugyanaz, mint az első vizsgafordulóban). Egyéni vizsga, a monológot a vizsgáztató bizottság választja a hallgató által bemutatott repertoárból. A kapott jegy a végső jegy 40 százaléka

Pontegyenlőség esetén különbségtevő tényezők sorrendje:
• érettségi átlag
• az improvizációs műhelyen kapott jegy
• a monológ-vizsgán kapott jegy

Pontegyenlőség esetén különbségtevő tényezők sorrendje másoddiplomás képzésre jelentkezők esetében:
• a záróvizsga átlaga (licenszátlag)
• az improvizációs műhelyen kapott jegy
• a monológ-vizsgán kapott jegy

A vizsgáztatás a jelentkezők számától függően egyénileg vagy csoportokban történhet.
 
 
 A hivatalos információk a kar honlapján találhatók, román nyelven, itt, a 4-7. oldalon.
Ott is érdemes mindent ellenőrizni!
 

Felvételihez szükséges iratok és befizetendő díjak

Kötelező repertoár, színészet

Figyelem! A beiratkozás előtt otthon előiratkozni kell, bevezetve a személyes adatokat erre az internetes felületre: ONLINE BEIRATKOZÁS. Ki kell nyomtatni ennek az eredményét, és aláírva elhozni az iratkozáskor a többi irattal együtt.

Reklámok
%d blogger ezt kedveli: