Skip to content

Színháztudomány (teatrológia)

Karrierlehetőség
A színháztudomány szakon folyó többirányú oktatás lehetővé teszi, hogy diákjaink színházi kritikussá vagy dramaturggá, esetleg színházelméleti szakemberré vagy – erre manapság nagy igény mutatkozik – kulturális menedzserré válhassanak. Bár a szak elsődlegesen színházi újságírók képzését tűzi ki célul, végzőseink gyakran erdélyi színházak irodalmi titkárai, PR-osai lesznek, vagy, ha tudományos pályán szeretnének maradni, színháztörténeti kutatók, színházesztéták válhatnak belőlük. Ez utóbbihoz persze a végzős hallgatónak ajánlatos továbbképeznie magát, azaz a hároméves BA-s képzés után kétéves mesterire kell beiratkoznia. Ha a továbbiakban az akadémiai közegben szeretne munkálkodni, lehetősége van nálunk a doktori fokozat megszerzésére is.

Oktatott tantárgyak
Egy színháztudomány szakon tanuló diák általános műveltsége számottevően gyarapszik, hiszen nálunk nemcsak szigorúan színházi ismeretekre tesz szert, de zenetörténetet, művészettörténetet, médiaismeretet is tanul. Szakunk ugyanakkor nemcsak ismeretek elsajátítására, de a diákok készségeinek fejlesztésére is figyelmet fordít: a hallgatók írásgyakorlatok formájában ismerkednek a jelenetírással, a dramatizálással, a különféle sajtóműfajokkal stb.

Szaktantárgyak
A szaktárgyak egy része a színházzal, más része a sajtóval kapcsolatos.
A színház jelenségkörébe tartozó fogalmakkal a hallgatók olyan tárgyak keretében találkoznak, mint egyetemes, magyar és román színháztörténet, drámaelmélet, jelmez-, díszlet- és rendezéstörténet, drámaírás és forgatókönyvírás, színházesztétika vagy épp kulturális menedzsment és marketing.
A hallgatók másrészt megismerkednek az interjúkészítés technikájával, hírt, beharangozót, recenziót és kritikát írnak, legkésőbb harmadéven pedig, a szakdolgozat írásakor a tudományos tanulmány műfaját is elsajátítják.
A hallgatók a gyakorlatban is kipróbálhatják készségeiket. Dramaturgtanoncként együtt dolgozhatnak a színészképzésben résztvevő kollégáikkal, illetve kötelező szakmai gyakorlatuk során előadások próbafolyamatát követhetik végig, műsorfüzetet írhatnak-szerkeszthetnek, archiválhatnak, vagy a sajtóban próbálhatják ki szakírói vénájukat – napilapnál, színházi portálnál, fesztiválújságnál, blogírókként, a rátermettebbek éppenséggel szakfolyóiratnál.

A záróvizsga-dolgozat tárgyát egy elméleti téma összegzése, színházi esettanulmány vagy gyakorlati dramaturgiai, fordítói stb. munka bemutatása-értékelése képezi.

————————————

A színháztudomány szak aktuális TANTERVei ITT találhatók

————————————

A színháztudomány szak ÓRARENDjei (2017/18-as tanév, II. félév):

I. év: Órarend 2017-2018 II – T1MA
II. év: Órarend 2017-2018 II – T2MA
III. év: Órarend 2017-2018 II – T3MA

I. év mesteri: Órarend 2017-2018 II – MTC1MAT

—————————————

Az idei, 2017/2018-as TANÉV SZERKEZETE románul és magyarul.
Figyelem, a második félév pótvizsgaidőszaka a mi karunkon szept. 3-9. között zajlik!

 

Reklámok
%d blogger ezt kedveli: