Skip to content

Színművészeti tantárgyleírások

Drámaelmélet (I-II.)

A drámaelmélet alapjaival, a drámai műnem sajátosságaival ismerkednek a hallgatók. A dráma jellegzetességeinek felfedezése, a dráma működésének megértése céljából előbb rövid prózai részleteket dramatizálnak, majd drámákat elemeznek. A különböző műfajú szövegek elemzése során tanulmányozzák azok sajátosságait, alapvető jellemzőit is.

Egyetemes színháztörténet (III-IV.)

A színház és a dráma történetének megismerése elengedhetetlen mindazok számára, akik a színházi pályán kívánnak tevékenykedni. A kurzus során a hallgatók bevezetést nyernek mind az intézménytörténetbe, mind pedig a stílustörténetbe, megismerkedve e művészeti ág történelmi evolúciójával és a különböző korok meghatározó alkotóival.
Fontosabb témakörök: Középkori színjátékos formák – Angol reneszánsz színház és dráma – Commedia dell’arte – A barokk színpadtechnika kialakulása – Az opera megszületése – Francia klasszicizmus – A felvilágosodás színháza – Német romantika – A XIX. századi olasz opera – Realizmus és naturalizmus – Sztanyiszlavszkij színháza – A XX. századi orosz színház – Német politikai színház – A lengyel színház XX. századi törekvései

Rendezéstörténet (V-VI.)

A tantárgy célja a rendezés történetének megismerése, a rendező szerepe alakulásának tanulmányozása, a rendezői színház kialakulásának és evolúciójának vizsgálata. Ennek során a diákok megismerkedhetnek a világszínházra elemi hatást kifejtő rendezők életművével, ezen alkotók szinházának sajátos stiláris jegyeivel. A tárgy oktatását kiemelkedő előadások felvételeinek megtekintése és elemzése segíti.
Fontosabb témák: A rendező szerepének kialakulása és evolúciója – A meiningenizmus – Sztanyiszlavszkij – Brecht és az epikus színház – Brook – Strehler – Grotowski – Wilson – A fizikai színház: Bausch, Nadj – Magyar rendezők a XX. században – A román rendezői iskola – Erdélyi magyar rendezők

Reklámok
%d blogger ezt kedveli: